• (0266) 249 4460
 • Altıeylül, Balıkesir

Haber Detayı

16.Olağan Genel Kurul Çağrısı


       BALIKESİR AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

                                                              K.T. 1985 Kütük No: 10.011.110


 SAYI     :2023 /                                                                                                               KONU  :Genel kurul çağrısı                                                                                                                                                                                                      17.05.2023                                 

                                  

Sayın  Delege:..........................................

 

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 16.Olağan Genel Kurul Toplantısı  02.06.2023 tarihinde saat 14.00’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli toplantı salonunda (toplam delege sayısının yarısından bir fazlası ile) ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09.06.2023 tarihinde yine aynı yer ve saatte (yönetim ve denetim kurulu asıl üye sayısının en az iki katı olmak şartıyla) salt çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin katılımı yapılacaktır.

Kongreye teşriflerinizi bekler saygılarımı sunarım.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Metin MENGÜÇ

                                                                                                                                                                                                                                                                                             BASKF Başkanı

 

GÜNDEM:

 1. Katılan delegelerce hazırun listesinin imzalanması,
 2. Başkanın açılış konuşması ve Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması ve genel kurul başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
 3. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk, Vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz ve aramızdan ayrılmış ve Türk Sporuna hizmet vermiş ebediyete intikal edenler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması.
 4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
 5. Kesin hesap gelir gider cetvelinin okunması,
 6. Denetleme kurulu raporunun sunulması,
 7. Disiplin kurulu raporunun sunulması,
 8. Onur kurulu raporunun sunulması,
 9. Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur kurullarının aklanması,
 10. Tahmini bütçenin görüşülmesi,
 11. 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu kapsamında tüzük ve isim değişikliğinin görüşülmesi,
 12. Federasyon Yönetim Kurulu organlarına tek dereceli (1) Genel Başkan (1) Genel Sekreter ile (13) yönetim kurulu asıl ve (15) yedek üye ile Denetim kuruluna (3) asil (3) yedek, Onur kuruluna (10) asıl, Disiplin kuruluna (3)Asıl (3) yedek üye ile ( 15 ) üst kurul delegelerin seçimi, delegelerin seçimi,
 13. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
 14. Kapanış.


16olagan genel kurul cagrisi